Tirus Tak | Takbehandling, Fasadbehandling, Fastighetsskötsel

018-30 20 33


Fasadbehandlingar

Påväxt på fasaden?

Skugga och växtlighet drar till sig påväxt. Oavsett om det är smuts eller påväxt kan vi hjälpa er.

Med en fasadbehandling behandlas väggen med kem för att ta död på påväxten. Det förhindrar även att ny påväxt bildas under en längre tid.

Vi använder oss av Grön fri Proffs som är ett beprövat medel med goda resultat.

Är det smuts som skall bort räcker det med högtryckstvätt.

Lavar & alger

Lavar

Lavar är en svamp som lever i symbios med alger varvid svampen utnyttjar algens förmåga att bilda näring med hjälp av fotosyntesen (klorofyll). På våra byggnader uppträder de mest på tak och gångplattor. Lavar förekommer på material av betong eller sten. Lavor kan äta sig in i de hårda materialen och bilda fördjupningar, det är därför viktigt att behandla innan den tränger in i materialet.

Alger

Alger är ett sammanfattande namn på flera grupper av en-och flercelliga organismer. Algen bildar näring genom att utnyttja fotosyntesen. Vid påväxt av alger kan den försörja ett mögel med näring. På våra hus är det främst tak och fasader som blir grönfärgade.